Museum

 Na 6 jaar exposeren in het gebouw " De Vier Weeskinderen" zijn wij verhuisd  naar het voormalige

 Stadhuis van de stad Medemblik. In het "Stadsmuseum", op de mooiste etage van het gebouw,

 beschikken wij over vier ruime kamers  ingericht met een permanente tentoonstelling.

In de eerste kamer is het thema "DE OMRINGDIJK EN VIER NOORDER KOGGE"

 U ziet er een mooie maquette gemaakt door onze Stadsgenoot Dhr. Bob Bos met de opbouw van de dijk, watermolens en de waterlozing in vier vroegere periodes

 In de middenkamer is de expositie "GOED GEVONDEN" met bodemvondsten van onze voormalige

 voorzitter Martien Weel.

 Een kamer met uitzicht op het IJsselmeer,  staat in het teken van de voormalige Zuiderzee. 

 Dan de statige burgemeester kamer. Eveneens kunt U een kijkje nemen in de trouwzaal. 

 

Het Stadsmuseum  opent weer haar deuren op Paaszaterdag  20 - 4 - 2019

Buiten de regulieren openingstijden verzorgen wij op afspraak rondleidingen.

 

 

                             

 

                         

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 © 2019 Oudheidkundige Vereniging Medenblick

Aan de inhoud op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Ontwerp: PC Reclame